دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"

بسم الله الرحمن الرحیم


آموزش هنرهای رزمی چینی وو وی تائو

زیر نظر سی هینگ منصور امینی


آموزش خصوصی و عمومی
آدرس آکادمی:بوکان فلکه اسکندری کوچه هتل مرمر

ساختمان دکتر حسن زاده

روز های تمرین شنبه،دو شنبه،چهار شنبه :

6:30 الی 8 (نوجوانان)

9:30 الی 11شب (بزرگسالان)

خصوصی شب های فرد 8:30 شبشماره ی تماس:


سی هینگ منصور امینی

 09148240195و09352510556 


sihing_ayuob@yahoo.com